براکی متاتارس کوتاهی انگشت پا

براکی متاتارس (کوتاهی انگشت پا)

براکی متاتارس ( کوتاهی انگشت )
بیماری براکی متاتارس یک بیماری نادر دفرمیتی پا است که در اکثر موارد به علت زود بسته شدن اپیفز متاتارس که باعث کوتاهی ان میشود ایجاد میشود. به نظر میرسد فاکتور های زیادی همچون تروما، ایاتروژنیک و مادرزادی در ایجاد این وضعیت با یا بدون ارتباط با سندروم های سیستمیک نقش دارند. این دفرمیتی با گستره وسیعی از الگو های کلینیکی از نارضایتی زیبایی شناختی تا درد شدید شناخته میشود

This can be a congenital condition or can be an acquired deformity following trauma, infection, tumor, radiation, or prior surgery. Acquired brachymetatarsia can be associated with skeletal and systemic abnormalities, including:

Sickle cell anemiaMultiple epiphyseal dysplasiaMultiple hereditary exostosesJuvenile rheumatoid arthritis

براکی متاتارسی اکتسابی می تواند با ناهنجاری های اسکلتی و سیستمیک همراه باشد ، از جمله:
کم خونی داسی شکل
دیسپلازی متعدد اپی فیزال
اگزوزتوز ارثی متعدد
آرتریت روماتوئید نوجوانان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *